SZC logo

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

OM kód: 203039/011 | 6600 Szentes, Apponyi Tér 1.

Intézmény logo

Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum

HírekKözérdekű adatokÓrarendKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

GINOP-6.2.3-17 azonosítószámú “A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című projekt

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a köznevelés
módszertani megújítását a hátránykompenzáció és a korai iskolaelhagyás visszaszorítása
érdekében, a korai és társadalmi együttműködést erősítő nevelést, a kompetencia-alapú
oktatást, a köznevelési rendszer eredményességének javítását, a minőségének és
struktúrájának megújítását. Az intézkedés kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók
számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak
megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a
szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó
tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni
középtávú stratégiával, valamint az oktatásra vonatkozó 2014. és 2015. évi országspecifikus
ajánlásokkal.
A szakképzésben tanulók, végzettség nélküli iskola elhagyásának csökkentésére és az
alapkészségek fejlesztésének támogatására a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
453,91 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A 2017. december 15-
én elkezdődött projektben 30 hónapon keresztül valósulnak meg olyan célzott fejlesztések,
amelyek hozzájárulnak a korai iskolaelhagyás visszaszorításához.

    GINOP_623_pedagoguskepzesek.pdf

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum


Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum

6600 Szentes, Apponyi Tér 1.

Telefon: +36-63-562-280

E-mail: pollak@pollakszentes.hu

OM azonosító: 203039/011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002409


2024Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum