Pályázatok

Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe kulturális és gazdasági szempontból is
vitathatatlan. Az elmúlt évtizedekben a többnyelvűség kifejezetten felértékelődött, hiszen a
nyelvtudás javítja a munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság
emelkedéséhez és az ország versenyképességének növekedéséhez.
Jelen projekt megvalósításával, térítésmentes angol nyelvtanfolyam biztosításával a
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum hozzájárul a lakosság idegen nyelvi
kompetenciáinak fejlesztésével ahhoz, hogy az ország nyelvtudás szintjén az európai
elvárásokhoz közelebb kerüljön.
A projekt keretében A1, A2, B1, B2 szintre felkészítő csoportokat indítunk. A képzésre
jelentkezhet 16 – 65 éves korig az a legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel
rendelkező magyar állampolgár, akinek Csongrád megyében van bejelentett lakhelye vagy
tartózkodási helye. A tanfolyamok szervezése 9-14 fős csoportokban történik. A képzés
vizsgával zárul, a résztvevők tanúsítványt kapnak. A tanfolyamok időtartama 120 óra.
A projekt időtartama: 2018. 12. 01. – 2021. 02. 28.
Képzési engedély száma: E-001386/2015/C001 és E-001386/2015/C002

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a köznevelés
módszertani megújítását a hátránykompenzáció és a korai iskolaelhagyás visszaszorítása
érdekében, a korai és társadalmi együttműködést erősítő nevelést, a kompetencia-alapú
oktatást, a köznevelési rendszer eredményességének javítását, a minőségének és
struktúrájának megújítását. Az intézkedés kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók
számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak
megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a
szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó
tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni
középtávú stratégiával, valamint az oktatásra vonatkozó 2014. és 2015. évi országspecifikus
ajánlásokkal.
A szakképzésben tanulók, végzettség nélküli iskola elhagyásának csökkentésére és az
alapkészségek fejlesztésének támogatására a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
453,91 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A 2017. december 15-
én elkezdődött projektben 30 hónapon keresztül valósulnak meg olyan célzott fejlesztések,
amelyek hozzájárulnak a korai iskolaelhagyás visszaszorításához.

Rendezvények

Galéria

Szakmai anyagok

 

Visszahívást kérek
close slider

Kapcsolatcaptcha


HSZC Szentesi Pollák Antal Technikum bemutató

 

Skip to content