Tájékoztató az érettségi vizsgákkal kapcsolatban

A Kormány 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről az alábbiakban módosította az érettségi vizsga általános szabályait:
 
„Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.
Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani.
Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.”
 
Ebben a vizsgaidőszakban tehát csak írásbeli vizsgák lesznek. A szakmai tantárgyak gyakorlati vizsgáit lebonyolítjuk. Iskolánkban az alábbi esetekben szervezünk szóbeli vizsgákat:
„Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján
a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,
c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól, (…)”
 
Az írásbeli vizsgarész alól felmentéssel rendelkező tanulók tehát szóbeli vizsgán egy szóbeli tétel kifejtésével szerezhetik meg az érettségi osztályzatukat.
„Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.”
 
A csak írásbeli vagy csak szóbeli vizsgatevékenységgel megszerzett osztályzat egyenértékű az írásbeli és szóbeli vizsgával megszerzett osztályzattal, érettségivel.
 
„Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.”
 
A rendelet szerint, ahogyan eddig a matematika tantárgy esetében, ebben a vizsgaidőszakban minden tantárgy esetében új szabály, hogy amennyiben a tanuló írásbeli eredménye eléri a 12 %-ot, de nem éri el a 25 %-ot az adott tantárgyból szóbeli vizsgát tehet, ahol javíthat az eredményén.
 
„A Vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) törli.”
 
Nem szervezünk tehát előrehozott vizsgákat a 11. évfolyamos diákoknak. Szintén törlésre kerülnek e diákok szintemelő vizsgái is, amikor meglévő középszintű érettségijük mellé szerettek volna egy emelt szintű érettségi vizsgát tenni.
 
„A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy
a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,
b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,
c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.”
 
A rendelet szerint a vizsgázó dönthet arról, hogy a fentebb részletezett új feltételekkel ebben a vizsgaidőszakban teszi le az érettségi vizsgáját (minden tantárgyból csak írásbeli vizsgát tesz, ha az írásbeli eredménye 12-25 % között van, akkor szóbeli vizsgán javíthat), vagy kérelemmel fordul a vizsgaszervező intézményhez, amelyben vizsgajelentkezésének törlését kéri és a 2020. október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgázik a korábbi évekkel azonos vizsgaszervezésben (írásbeli és szóbeli vizsgák, 12 %-os minimumszint az egyes vizsgarészeknél.)
 
Ugyanakkor ebben a vizsgaidőszakban lehetősége van a vizsgázónak arra, hogy az emelt szintű vizsgajelentkezését középszintűre módosítsa. Csak az idegen nyelv esetében a vizsgázónak lehetősége van (a nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű emelt szintű eredmény megszerzésének érdekében) a középszintű jelentkezését emelt szintűre jelentkezésre módosítania.
 
„A vizsgázó (…) kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be.
A (…) meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.”
 
Azok a diákok, akik nem akarnak ebben (2020. május-június) a vizsgaidőszakban vizsgát tenni, kérelemmel kell fordulniuk az iskolához. Nekik az október-novemberi vizsgaidőszakban lesz lehetőségük érettségi vizsgát tenni.
A kérelmeket a KRÉTA rendszerben küldjük ki mind a diákoknak, mind a szülőknek a kitöltési útmutatóval.
 
„Az érettségi vizsgák lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell.
Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.”
 
Az iskolában a lehető legnagyobb odafigyeléssel és fegyelemmel, az egészségügyi előírások szigorú betartásával/betartatásával szervezzük meg az érettségi vizsgát. Ennek helyi szabályairól, a lebonyolítás menetéről a későbbiekben adunk tájékoztatást.
 
Néhány információ a két választási lehetőséggel kapcsolatban:
 
A 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban tett érettségi vizsga esetében
 

  • egy vészhelyzetben, a járványügyi előírások szigorú betartatásával lehet vizsgázni, de mérlegelni kell az esetleges egészségügyi kockázatokat (krónikus betegségben szenvedő diákok, szülők, egy háztartásban élő nagyszülők)
  • a felsőoktatásba jelentkezett diákoknak ebben a vizsgaidőszakban kell érettségi vizsgát tenniük
  • csak az írásbeli vizsgarész teljesítése kötelező, a jó kommunikációs készségekkel rendelkező diákok nem javíthatnak a szóbelin
  • a tantárgyi ismeretek ebben az időszakban vannak a „csúcson” az érettségire történő felkészítés a májusi időszakra összpontosít minden tantárgyból
  • az esetleg rosszabbul sikerült írásbeli eredményét (12-25% közötti eredmény) ebben a vizsgaidőszakban nemcsak matematikából, hanem minden tantárgyból lehet javítani egy szóbeli érettségivel

 
A 2020. október-novemberi vizsgaidőszakbantett érettségi vizsga esetében
 

  • remélhetőleg a vészhelyzet megszűnik, nem lesz semmilyen egészségügyi kockázata a vizsgák megszervezésének
  • aki nem jelentkezik felsőoktatási intézménybe, az ekkor megszerzett érettségi bizonyítvánnyal sem szenved hátrányt, és a szakképzésben is elkezdheti tanulmányait (azonban 2021. januárig meg kell szereznie az érettségi bizonyítványt)
  • a matematika tantárgy kivételével minden tantárgyból írásbeli/gyakorlati és szóbeli vizsgát kell tenni
  • az egyes vizsgarészeknél a minimumszint itt is 12 % (ez alatti eredménnyel javítóvizsgára utasítják a vizsgázót) A sikeres vizsga feltétele továbbra is az írásbeli és szóbeli vizsgák 25 % feletti átlaga.
  • a tantárgyi ismeretek esetleg megkophatnak. Az októberi vizsgákig nem lesznek óráik a diákoknak sem az érettségi, sem más tantárgyakból. Ez alól kivétel, ha diák a mi iskolánk 13. évfolyamára iratkozik be, mert ott adunk lehetőséget szeptemberben a konzultációkra. 

 
Kérjük, hogy a fentiek ismeretében hozzanak jól megfontolt döntést az érettségi vizsgával kapcsolatban.

Linkek

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.